De eerste afspraak

Als u zich heeft aangemeld dan wordt op korte termijn een eerste afspraak gepland. Deze bestaat meestal uit een intake of anamnesegesprek, waarin de klacht zal worden verhelderd. Daarna volgt indien nodig nader logopedisch onderzoek waarvoor soms meerdere afspraken nodig zijn. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt samen beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt 25 minuten, gevolgd door 5 minuten evaluatie en afronding. De inhoud van de behandeling wordt steeds met u afgestemd.  De duur van de behandeling is soms lastig in te schatten omdat het te maken heeft met meerdere factoren.

Vergoeding

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De tarieven zijn landelijk vastgelegd. Het tarief voor een reguliere logopedische behandeling in 2012 bedraagt 29,22 per sessie. Volwassenen moeten er rekening mee houden dat zij te maken hebben met het verplichte eigen risico.

Privacy

Een logopedist krijgt te maken met vertrouwelijke informatie.  Binnen Spreeknet wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF  wordt nageleefd. Er is regelmatig overleg met externe instanties (bijv. KNO-artsen, consultatiebureau, scholen, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf) over de voortgang van de therapie en om de inhoud af te stemmen om de behandeling effectiever te laten zijn. Hierover zal steeds goed overleg met u zijn wat wel en niet besproken wordt.

Directe toegankelijkheid

Spreeknet is direct toegankelijk. Dat betekent dat u zonder verwijzing van een (huis)arts een afspraak kunt maken. In de eerste afspraak zal er aan de hand van een vragenlijst DTL (= Directe toegankelijkheid Logopedie) worden bekeken of u met uw vraag bij de logopedist op de goede plek bent. Tevens wordt bekeken of de logopedie zonder tussenkomst van een arts gestart kan worden. Voor deze screening zal een extra kwartier worden ingepland, meestal voorafgaand aan het eerste gesprek. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen.

Klachten

Het kan voorkomen dat u als cliënt of als ouder ontevreden bent over de logopedist of over de logopedische behandeling, dan gaan wij ervan uit dat u dit bespreekbaar maakt bij de behandelend logopedist of de praktijkeigenaar. Wij zullen altijd samen proberen te komen tot de beste oplossing voor iedereen. Wij hanteren de klachtenregeling van de NVLF.