Behandeling Volwassenen

Als je stem langzaam of plotseling is veranderd, of het ademhalen gaat moeizaam, of je kunt niet meer (goed) spreken door een neurologische aandoening dan wil je graag snel en goed geholpen worden.

Bij Spreeknet kunt u terecht met vragen over adem, stem, spraak, taal,gehoor of eet- en drinkproblemen.

Wij vinden het belangrijk dat er serieus gekeken wordt naar wat dit voor u betekent in het dagelijks leven en dat de omgeving zonodig erbij wordt betrokken. Bij de begeleiding zullen wij u adviseren vanuit onze deskundigheid, maar uw eigen wensen zijn hierin bepalend voor ons. Het geven van logopedie blijft maatwerk en dat streven wij continu na.

Als er vragen zijn over de mogelijkheden van logopedie dan kunt u ons altijd benaderen.

Wij staan u graag te woord.