De eerste afspraak

Als u zich heeft aangemeld dan wordt op korte termijn een eerste afspraak gepland. Deze bestaat meestal uit een intake of anamnesegesprek, waarin de hulpvraag in kaart wordt gebracht en geanalyseerd: de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem.  Indien de agenda dat toelaat plannen wij hiervoor een uur, zodat na de eerste afspraak al een inventarisatie heeft plaatsgevonden en algemene adviezen kunnen worden gegeven.  Tijdens deze eerste afspraak worden alle persoonsgegevens geregistreerd. Daarnaast worden er afspraken gemaakt m.b.t. de logopedie en wordt u op de hoogte gebracht van de wederzijdse rechten en verplichtingen. Deze zijn vastgelegd in een document behandelafspraken, dat u meteen ontvangt. Er wordt indien nodig een vervolgafspraak gemaakt en wij vertellen u waaruit het onderzoek en/of de behandeling zal bestaan.

Wij verzoeken u bij de eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen:
– een verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts
– een verzekeringspas
– een geldig identiteitsbewijs. Lees hier meer over identificatieplicht in de zorg.
– evt. gegevens/verslagen van derden van belang voor de logopedische behandeling
– evt. een ingevulde vragenlijst voor ouders / verzorgers

Onderzoek

Na het eerste gesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meer zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek wordt de logopedische diagnose gesteld en worden de onderzoeksresultaten met u besproken. De resultaten kunt u op verzoek op papier (of digitaal) ontvangen.

Het vervolgtraject kan er als volgt uitzien:
– u krijgt adviezen om eerst thuis te proberen de klachten te verhelpen, logopedische hulp is niet direct nodig
– er wordt een voorstel gedaan m.b.t. de vervolgaanpak. In overleg wordt dit aangepast en op maat gemaakt. Als er overeenstemming is bereikt wordt de behandeling gestart.
– u wordt doorverwezen naar een specialist.