Privacy – AVG

Als logopedist krijgen wij te maken met vertrouwelijke informatie.  Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).  Wij hebben onze privcayverklaring hieraan aangepast.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Iris Holtzhuizer via logopedie@spreeknet.nl of 06-12265293.

Bij de autoriteit persoonsgegevens kunt u hier meer informatie over vinden.

Hier vindt u onze privacyverklaring.

Voor een goede behandeling hebben wij regelmatig overleg met externe instanties (bijv. KNO-artsen, consultatiebureau, scholen, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf) over de voortgang van de therapie. Ook wordt de inhoud afgestemd om de behandeling effectiever te laten zijn. Hierover zal steeds goed overleg met u zijn wat wel en niet besproken wordt.

 

Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst – WGBO

Als cliënt heeft u een aantal rechten als u zorg ontvangt, bijvoorbeeld het recht op informatie. Ook mag een zorgverlener u niet behandelen zonder uw toestemming of informatie verstreken aan derden. In de Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten voor zowel de cliënt als de zorgverlener vastgelegd. Het omvat afspraken omtrent:
– het recht op informatie door de zorgverlener
– recht op inzage en bescherming van het medisch dossier
– recht op privacy

Als cliënt heeft u ook een aantal plichten als u zorg ontvangt. U moet bijvoorbeeld de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van uw problematiek. Alleen dan kan een goede zorg worden voorgesteld.

Lees hier meer over de WGBO.