Vergoeding en tarieven

Logopedie wordt vergoed door zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering. De declaratie wordt in de meeste gevallen rechtsstreeks door ons ingediend bij de zorgverzekeraar. Een aan-huis-behandeling wordt ook volledig vergoed op medische indicatie. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) moeten u rekening houden met het verplichte eigen risico van 385,–.

Per 01-01-2018 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) maximum tarieven vastgesteld die door aanbieders van logopedische zorg in rekening kunnen worden gebracht. Een groot deel van de zorgverzekeraars volgt deze tarieven echter niet en stelt eigen, lagere tarieven vast. Logopedie Spreeknet heeft voor 2018 wel contracten met deze verzekeraars afgesloten en berekent het verschil niet door aan haar cliƫnten.

Directe toegankelijkheid

Spreeknet is direct toegankelijk. Dat betekent dat u zonder verwijzing van een (huis)arts een afspraak kunt maken. In de eerste afspraak zal er aan de hand van een vragenlijst DTL (= Directe toegankelijkheid Logopedie) worden bekeken of u met uw vraag bij ons op de goede plek bent. Tevens wordt bekeken of logopedie zonder tussenkomst van een arts gestart kan worden. Voor deze screening zal een extra kwartier worden ingepland, meestal voorafgaand aan het eerste gesprek. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL, daarom werkt Spreeknet liever met een verwijzing van de (huis)arts, tandarts of een tandarts-specialist