Vergoeding en tarieven

Logopedie wordt in principe vergoed door zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering.  Een aan-huis-behandeling wordt ook volledig vergoed op medische indicatie. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) moeten u rekening houden met het verplichte eigen risico van 385,–.

Per 01-01-2018 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) maximum tarieven vastgesteld die door aanbieders van logopedische zorg in rekening kunnen worden gebracht. Een groot deel van de zorgverzekeraars volgt deze tarieven echter niet en stelt eigen, lagere tarieven vast in hun contract met logopedisten.

Vergoedingen 2023
Logopedie Spreeknet heeft voor 2023 daarom niet met alle verzekeraars  een contract afgesloten. De volledige informatie hierover vind u hier.
De facturen voor behandeling bij een gecontracteerde verzekeraar zullen direct bij de verzekeraar worden ingediend. Voor ongecontracteerde behandelingen zult u een factuur ontvangen die u zelf kunt indienen bij uw verzekering. In een aantal gevallen (naturapolis) zult u een eigen bijdrage hebben. Dit kunt u navragen bij uw verzekering.
De betalingsafspraken/voorwaarden staan op onze website.
Hier vindt een overzicht van alle verzekeringen met premies. : https://www.zorgwijzer.nl/zorgpremie

Directe toegankelijkheid

Spreeknet is direct toegankelijk. Dat betekent dat u zonder verwijzing van een (huis)arts een afspraak kunt maken. In de eerste afspraak zal er aan de hand van een vragenlijst DTL (= Directe toegankelijkheid Logopedie) worden bekeken of u met uw vraag bij ons op de goede plek bent. Tevens wordt bekeken of logopedie zonder tussenkomst van een arts gestart kan worden. Voor deze screening zal een extra kwartier worden ingepland, meestal voorafgaand aan het eerste gesprek. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL, daarom werkt Spreeknet liever met een verwijzing van de (huis)arts, tandarts of een tandarts-specialist