Corona en telelogopedie

Het is een bizarre wereld. Alles staat in het teken van Corona en er is ongekend veel klein en groot leed. We hopen dat iedereen gezond door deze periode heen komt en wensen iedereen heel veel sterkte! ??
Als praktijk zijn we 2 weken geleden direct gestopt met face to face afspraken en bieden we alleen nog (online) telelogopedie aan. Na een opstart met wat hindernissen, zoeken en hilariteit van alle kanten, blijkt dat we op een goede manier de behandeling hebben kunnen continueren.
We danken iedereen voor het vertrouwen en we maken er samen het beste van

Stagiaire Lisa

In de periode van 4 februari tot en met 21 juni komt Lisa Hes stage lopen bij Spreeknet. Zij is vierdejaars student logopedie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  Zij is 23 jaar en woont in Elst (GLD). In haar vrije tijd geeft ze met veel plezier bijles en huiswerkbegeleiding aan kinderen en jongeren in diverse vakken. Daarnaast speelt ze keyboard. Haar vorige stage was ook in een logopediepraktijk. Daar heeft ze kinderen geholpen met onder andere taal, lezen en spelling. Ze heeft er erg zin in!

 

Nieuwe collega Anne-Marie

Vanaf december 2018 is Anne-Marie Jilesen een nieuw gezicht in de praktijk. Zij is logopediste sinds 1991,  afgestudeerd in Eindhoven en werkt al jaren in haar praktijk Babbels in Winssen. Haar kracht ligt in de combinatie van logopedische technieken en een persoonlijke benadering. De laatste jaren  werkt zij ook als  kernvisiecoach (bij het lezen en spellen), waarbij het kind leert vanuit zijn persoonlijke kracht en weer plezier krijgt in het leren. Als kinderen leren door een visueel-kinesthetische ( beelden en gevoelens) leerstijl is het moeilijk om het auditieve aanbod van het onderwijs te kunnen volgen. Daarnaast is zij kindertolk en vertaalt ze het gedrag van het kind wat de ouder raakt, omdat het gedrag van het kind een spiegel is. Ze brengt de ouder weer in verbinding met het kind. Ze heeft zich verdiept in Mindfulness. Dit wordt toegepast bij hyperventilatieklachten, stemproblemen naast Lax Vox en manuele facilitatie van het strottenhoofd. Ze werkt vanuit aandacht, ontspanning en kennis.  Leren vanuit je hart, met beide benen op de grond. Een holistische benadering. De ander stimuleren om het beste uit zichzelf te halen met al zijn mogelijkheden.

AVG

In het kader van de nieuwe AVG-wet die 25 mei ingaat zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Er zijn workshops/webinars gevolgd en dat alles met het doel om privacy op een nog hoger niveau te tillen.

 

 

Stagiaire Maike

In de periode van 5 februari t/m 22 juni komt Maike de Ruijter bij ons stage lopen. Zij woont momenteel samen met haar vriend in Afferden en gaat naar school in Nijmegen, waar zij in het vierde studiejaar van de opleiding logopedie zit. Zij zal aanwezig zijn op verschillende dagen en bij verschillende therapeuten. Tijdens het behandelen ze graag interactief en creatief bezig. Ze hoopt dat ze tijdens deze stage haar leerpunten op het gebied van behandelen kan verbeteren en dat ze veel ervaring op kan doen.

 

 

Cursussen

Mendy heeft onlangs de cursus Communicatieve Taaltherapie voor kinderen van 6 jaar en ouder afgerond. Neeltje heeft de basiscursus Prompt gedaan. En Iris is bezig met de cursus Story Grammar Training en Metataal (zinsbouw en vertellen). Op naar implementatie 🙂