Behandeltraject

Wij houden voor de behandeling in het algemeen vaste dagen en tijden aan, maar door af en toe te ‘schuiven’ proberen wij het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. Iedere behandeling duurt gemiddeld 25 minuten, gevolgd door 5 minuten evaluatie en afronding. De inhoud van de behandeling wordt steeds met u afgestemd.  Ieder half jaar vindt er een tussenevaluatie plaats waarbij zowel het resultaat als het proces wordt besproken. Van groot belang is dat u naast de logopedie regelmatig oefent. Dit zorgt ervoor dat de behandeling succesvol kan zijn.

De duur van het totale behandeltraject is afhankelijk van verschillende factoren zoals het gesignaleerde probleem, leeftijd van de cliënt en motivatie. Tijdens lange periodes van logopedische therapie kunnen we in overleg besluiten een therapiepauze in te lassen, waarna de therapie weer opgestart kan worden.

Bij de behandeling van kinderen vindt er met uw toestemming regelmatig overleg plaats met andere betrokken deskundigen (bijvoorbeeld school,, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, kinderfysiotherpeut, psycholoog)  om een volledig beeld te krijgen van het functioneren uw kind en om eventueel de begeleiding  optimaal op elkaar af te stemmen. Daarnaast vindt er binnen de praktijk regelmatig overleg plaats zodat wij van elkaars expertise kunnen leren en de kennis kunnen gebruiken in de behandeling.

Aan het eind van een behandeltraject vindt er een laatste evaluatie plaats en worden afspraken gemaakt voor eventuele controles. Daarna wordt de behandeling afgesloten en wordt een eindverslag gemaakt.

Om de behandeling soepel te laten lopen hebben wij binnen de praktijk de belangrijkste behandelafspraken op een rij gezet.