In de onderliggende submenu’s wordt ingegaan op zaken binnen en buiten de praktijk:

Privacy

Kwaliteit

Vergoeding en tarieven

Over Spreeknet

Meldcode kindermishandeling

Klachtenregeling