Kwaliteit

Algemeen

Wij staan voor kwaliteit binnen de zorg. Onze logopedisten zijn HBO-geschoold en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. Deze inschrijving wordt gewaarborgd door voldoende werkervaring, cursussen en bijscholingen en andere activiteiten zoals het bijwonen van werkgroepen, begeleiden van stagiaires etc.

Opleiding en bijscholing

We volgen regelmatig specialistische post-HBO studies om onze kennis en kwaliteit als logopedisten te vergroten. We hebben binnen ons team 2-wekelijks (zorginhoudelijk) overleg. In dit overleg is kunnen alle vragen die er m.b.t. de behandeling zijn worden besproken, wordt opgedane kennis gedeeld en worden maatregelen besproken die de kwaliteit verder verhogen. Ook nemen alle logopedisten deel aan kwaliteitskringen of inhoudelijke werkgroepen.

Specialisaties en extra verdieping

 • Kinderlogopedie
 • Sensorische informatieverwerking
 • Fonologische stoornissen en taalproblemen
 • Ouderbegeleiding voor kinderen met taal- en communicatieproblemen (Hanen-methode)
 • Oro-myofunctionele therapie (OMFT) bij afwijkende mondgewoontes en afwijkend slikken
 • Eet- en drinkproblematiek bij kinderen van 0-2 jaar, prelogopedie
 • Laryngeale Facilitatie van de Larynx
 • Lees en schrijfproblemen, dyslexie
 • Taalstoornissen bij meertalige kinderen
 • Prompt technique en bridging
 • Communicatieve taaltherapie
 • Denk Stimulerende Gespreksmethodiek
 • Matrix Coaching
 • Tolk
 • Reflex integratie MNRI ©

Lidmaatschappen

 • Nederlandse vereniging  van Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Kwaliteitskringen
 • Landelijke Werkgroep 0-2 jarigen
 • Werkgroep Sensorische Informatieverwerking
 • Werkgroep Prompt
 • Werkgroep Reflexintegratie en Logopedie