Behandelafspraken en werkwijze

Algemene informatie

 1. Bereikbaarheid/openingstijden: Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 06-12265293 of op de mobiele nummers die u krijgt van de betrokken therapeut. U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voice-mail, een SMS of Whatsapp sturen. Wij streven ernaar binnen een dag te reageren. U kunt ook een mail sturen naar het algemene mailadres logopedie@spreeknet.nl of naar de therapeut: de naam van de therapeut met @spreeknet.nl
 2. Op de website van de praktijk vindt u de “klachtenregeling” en de  “privacyverklaring”.
 3. De reguliere behandeling duurt 20-25 min. Mocht u iets belangrijks willen bespreken wat tijd kost, dan verzoeken wij u vriendelijk dit op tijd aan te geven om uitloop van de behandeling te voorkomen.
 4. Als u vragen heeft of iets wilt bespreken vragen wij om dit aan het begin even te melden. Dit voorkomt uitlopen van de behandeling.
 5. U start met een eigen therapeut. Op sommige momenten (bijv. bij verhindering of in het kader van kwaliteitscheck) zal een behandeling door een collega worden overgenomen. U kunt altijd aangeven of u hiermee akkoord gaat.
 6. Veranderingen in uw persoonlijke of zorgverzekering dient u zo spoedig mogelijk door te geven.

 Het behandelproces

 1. Na het onderzoek worden de conclusie, therapiedoelen, plan en behandelfrequentie met u besproken. Deze kunt u op papier of per mail ontvangen.
 2. Bij de behandeling wordt ervan uit gegaan dat thuis geoefend wordt: ongeveer 1 keer per dag en 3 tot 5x keer per week.
 3. Adviezen en tips ontvangt u tijdens of na de behandeling.
 4. Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is van veel factoren afhankelijk en zal per doel worden ingeschat.
 5. Regelmatig zal geëvalueerd worden, waarbij zowel het resultaat als het proces wordt besproken.
 6. Aanpassing van het voorgestelde behandelplan/schema, zal in overleg worden gedaan.
 7. Tijdens het behandeltraject zal een begin-, tussen- en eindverslag verstuurd worden naar de verwijzer en/of de jeugdarts.
 8. Bij de behandeling van kinderen is het noodzakelijk dat één van de ouders aanwezig is. Op deze manier verloopt het behandelproces effectiever. Soms wordt gevraagd in de wachtkamer plaats te nemen als dit de behandeling ten goede komt.
 9. Is aanwezigheid niet mogelijk of wenselijk dan kunt u zelf contact opnemen met de logopedist om informatie te krijgen over de therapie.
 10. Bij behandeling op de schoollocatie, is de logopedist geen onderdeel van de school, en functioneert dus zelfstandig. In dit geval wordt verwacht dat de ouder/verzorger 50% aanwezig is bij de therapie.

Betalingsafspraken/voorwaarden

 1. De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten waarvoor u bent doorverwezen door uw huisarts, specialist of tandarts. Vanaf 18 jaar dient u rekening te houden met het wettelijk bepaalde eigen risico.
 2. De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd.
 3. Indien u de afspraak niet kunt nakomen vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Wij brengen de afspraak dan niet bij u in rekening.
 4. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 20,- euro en wordt niet vergoed door de zorgverzekering.
 5. De declaraties bij gecontracteerde verzekeraars worden (aan het eind van de maand) direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Het tarief is het gecontracteerde tarief bij die zorgverzekeraar.
 6. Declaraties van ongecontracteerde zorg worden bij u in rekening gebracht. Deze facturen dienen binnen 14 dagen per bank betaald te zijn. Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen, wordt 2x een herinnering gestuurd zonder bijkomende kosten. Als na de 2e herinnering geen betaling volgt, dan wordt een aanmaning met €25,- administratiekosten en wordt de behandeling tijdelijk stopgezet.
 7. Wij behandelen aan huis als dit op de verwijzing van de arts is vermeld. Voor aan-huis-behandeling geldt een toeslag.
 8. Logopedie op school wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed.
 9. Naast onze betalingsafspraken houden wij ons aan de voorwaarden van de NVLF.

Privacy en kwaliteit

 1. In de zorg is het gebruikelijk dat de cliënt zichzelf identificeert met een geldig ID-bewijs.
 2. Wij maken soms na goedkeuring opnames/foto’s van cliënten voor ons dossier of voor de behandeling.
 3. Er worden geen opnames/foto’s gedeeld of op social media geplaatst. Wij verwachten hetzelfde respect ten aanzien van opnames van ons.
 4. Wij handelen volgens de AVG wetgeving.
 5. Alle betrokken logopedisten zijn ingeschreven bij het paramedisch kwaliteitsregister.
versie 8 januari 2022