spreeknet_overtuigingen

Wie is spreeknet?

Spreeknet is opgezet door Iris Holtzhuizer en samen met Christine van Dreumel en Mendy Rutten is het een allround logopediepraktijk met veel specialismen. Voor vragen en hulp op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor, mondmotoriek, eet- en drinkproblemen en dyslexie kunt u bij ons terecht. Preventie is ook belangrijk in ons vak. Spreeknet geeft dit vorm door bijvoorbeeld voorlichting aan ouders te verzorgen en trainingen aan leerkrachten t.b.v. het onderwijs of t.b.v. hun eigen stemgeving.

Het enthousiasme voor het vak maakt eveneens dat Spreeknet bezig is eigen materiaal te ontwikkelen.

Samenwerkingsverbanden

Spreeknet gaat uit van de kracht van netwerken. De naam Spreeknet is daarom ook gekozen. Samen bereik je meer en kun je ook betere kwaliteit leveren. De combinatie van kwaliteit en enthousiasme voor vernieuwing hebben gezorgd voor samenwerking:

Kwaliteitsregistraties

De logopedisten van Spreeknet zijn allen ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. De inschrijving wordt gewaarborgd door voldoende werkervaring, cursussen en bijscholingen en andere activiteiten zoals het bijwonen van werkgroepen, begeleiden van stagiaires etc.

Binnen SpreekNet zijn er een aantal specialisaties aanwezig. Door meerdere  cursussen is extra kennis en ervaring opgedaan. In verschillende werkgroepen worden nieuwe inzichten met elkaar gedeeld en gewerkt aan professionalisering van het vak.

Specialisaties en extra verdieping

 • Kinderlogopedie
 • Sensorische informatieverwerking
 • Fonologische stoornissen en taalproblemen
 • Ouderbegeleiding voor kinderen met taal- en communicatieproblemen (Hanen-methode)
 • Oro-myofunctionele therapie (OMFT) bij afwijkende mondgewoontes en afwijkend slikken
 • Eet- en drinkproblematiek bij kinderen van 0-2 jaar, prelogopedie
 • Laryngeale Facilitatie van de Larynx
 • Lees en schrijfproblemen, dyslexie
 • Taalstoornissen bij meertalige kinderen
 • Prompt technique en bridging
 • Communicatieve taaltherapie
 • Denk Stimulerende Gespreksmethodiek
 • Matrix Coaching

Lidmaatschappen

 • Nederlandse vereniging  van Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Kwaliteitskringen
 • Landelijke Werkgroep 0-2 jarigen
 • Werkgroep Sensorische Informatieverwerking
 • Werkgroep dyslexie
 • Werkgroep Prompt
 • MS netwerk