Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

Vanuit de beroepsvereniging is er een stappenplan gemaakt die wij als basis gebruiken binnen onze praktijk. Dit stappenplan leidt ons stap voor stap door het proces van signalering tot beslissing nemen over het doen van een melding. De stappen maken duidelijk wat er wordt verwacht bij signalen van kindermishandeling en hoe wij rekening houdend met ons beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze komen tot een besluit over het doen van een melding.