Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische begeleiding aan uw wensen voldoet. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent over de zorg die u ontvangt.
Als u een klacht heeft vinden wij het fijn als u deze eerst bespreekt met de logopedist zelf. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent kan zij de klacht niet oplossen. Misschien is er sprake van een misverstand, een gesprek kan het probleem oplossen. Bovendien kunnen wij hiermee de kwaliteit van onze behandelingen verbeteren. U kunt uw klacht ook nog bespreken met de praktijkhouder Iris Holtzhuizer.

Als wij er samen niet uitkomen dan kunt u met uw klacht terecht bij het klachtenloket paramedici. Meer informatie leest u hier.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt wat goede zorg is, en wat de consument kan doen als hij ontevreden is over de zorg. Deze wet verplicht de zorgaanbieder een klachtenregeling te hebben en een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ook is aansluiting bij een geschillencommissie verplicht. Dit is automatisch geregeld door middel van ons lidmaatschap van onze beroepsvereniging NVLF en registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Wij melden eventuele incidenten die zich voordoen tijdens een behandeling, volgens de wet Wkkgz, in een digitaal meldsysteem.