Mendy heeft onlangs de cursus Communicatieve Taaltherapie voor kinderen van 6 jaar en ouder afgerond. Neeltje heeft de basiscursus Prompt gedaan. En Iris is bezig met de cursus Story Grammar Training en Metataal (zinsbouw en vertellen). Op naar implementatie 🙂