Vanaf december 2018 is Anne-Marie Jilesen een nieuw gezicht in de praktijk. Zij is logopediste sinds 1991,  afgestudeerd in Eindhoven en werkt al jaren in haar praktijk Babbels in Winssen. Haar kracht ligt in de combinatie van logopedische technieken en een persoonlijke benadering. De laatste jaren  werkt zij ook als  kernvisiecoach (bij het lezen en spellen), waarbij het kind leert vanuit zijn persoonlijke kracht en weer plezier krijgt in het leren. Als kinderen leren door een visueel-kinesthetische ( beelden en gevoelens) leerstijl is het moeilijk om het auditieve aanbod van het onderwijs te kunnen volgen. Daarnaast is zij kindertolk en vertaalt ze het gedrag van het kind wat de ouder raakt, omdat het gedrag van het kind een spiegel is. Ze brengt de ouder weer in verbinding met het kind. Ze heeft zich verdiept in Mindfulness. Dit wordt toegepast bij hyperventilatieklachten, stemproblemen naast Lax Vox en manuele facilitatie van het strottenhoofd. Ze werkt vanuit aandacht, ontspanning en kennis.  Leren vanuit je hart, met beide benen op de grond. Een holistische benadering. De ander stimuleren om het beste uit zichzelf te halen met al zijn mogelijkheden.