Workshops/training/lezingen

Spreeknet heeft een aantal workshops, lezingen en trainingen klaar. Op verzoek kunnen ook andere thema’s worden aangeboden. Hierover gaan wij graag in overleg.

Voor kinderen (op scholen, kinderdagverblijven of peuterspeelzalen)

Voor volwassenen (ouders, verzorgers, begeleiders en leerkrachten)